Kanalizacja zewnętrzna

SYSTEM KANALIZACJI Z PCV-U

System rur kanalizacyjnych z PVC-U produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110 – 500 mm i w klasach sztywności SN2, SN4, SN8, SN12. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.

 • Przeznaczenie:
   • W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej
   • Do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe
   • Odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych
   • Rury w wersji z wydłużonym kielichem mogą być stosowane na terenach szkód górniczych

SYSTEM KANALIZACJI Z PP

System rur kanalizacyjnych z PP produkowany jest w zakresie średnic DN/OD 110 – 800 mm i w klasach sztywności SN2; SN4; SN8; SN12; SN16. Rury do kanalizacji zewnętrznej mają barwę pomarańczowo-brązową (RAL 8023), jednolitą pod względem odcieni i intensywności o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Wszystkie rodzaje rur i kształtek kanalizacyjnych łączone są pomiędzy sobą oraz z rurami gładkościennymi poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru.

 • Przeznaczenie:
   • W podziemnym bezciśnieniowym odwadniania i kanalizacji
     • W grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej
     • W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność

SYSTEM KANALIZACJI Z PP K2 – KAN

System rur i kształtek K2-Kan, pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacyjny pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej, czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycji będą optymalne.

  • Przeznaczenie:
    • Rury K2-Kan posiadają wysoką sztywność obwodową i można te rury stosować do budowy sieci kanalizacyjnej ułozonej na głębokości od 0,8 do 8 metrach na terenach bez obciążenia pod drogami
    • Dzięki wspomnianej wczesniej sztywności systemy K2-Kan mozna zastosować pod drogami o maksymalnym obciążeniu dynamicznym SLW 60 do odprowadzenia wody deszczowej czy odprowadzeniu kanalizacji.