Studnie i rury drenarskie

Kinety studni DIAMIR są produkowane z polipropylenu (PP) metodą wtrysku. Metoda wtrysku zapewnia bardzo wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Rury wznoszące i teleskopowe wytwarzane są metoda wytłaczania z polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC).

Wszystkie typy oferowanych studni przechodzą badania laboratoryjne i poligonowe pod kątem wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Ścisłyy nadzór nad jakością naszych produktów zapewnia wdrożony system zarządzania jakością oparty na EN ISO 9001.

 • Przeznaczenie:
   • Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu. Oferta obejmuje następujące rodzaje studzienek:
   • Studzienki niewłazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej za pomocą sprzętu inspekcyjnego lub czyszczącego.
   • Studzienki włazowe (inspekcyjne), pozwalające na dostęp personelu do systemu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
   • Studnie z osadnikiem są stosowane w kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe) i drenażu. W przypadku zastosowania kinet „ślepych” studnie są wykorzystywane np.: jako zbiorniki, przepompownie ścieków czy studnie.

SYSTEM DRENARSKI PVC-U

 

System drenarski PVC-U o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną (Typ R1 wg DIN 4262-1), o średnicach nominalnych od DN/OD 50 do DN/OD 160, wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U, składa się z:
– rur drenarskich z PVC-U, bez otuliny filtracyjnej
– rur drenarskich z PVC-U, z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
– rur drenarskich z PVC-U z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego
– kształtek do łączenia rur na zamknięcie zaczepowe
– studzienek drenarskich

 • Przeznaczenie:
   • System drenarski przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochorny budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów.
   • Dróg wewnętrznych, publicznych i autostrad
   • Lotnisk, torowisk, obiektów budowlanych kolei miejskiej (metro)
   • Placów magazynowych, terenów przemysłowych, parkingów i placów manewrowych
   • Wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych
   • Ponadto systemy mogą być stosowane do rozsączania wód deszczowych oraz perkolacji.